Dansk English
 

 Klik på blokkene
og læs vore artikler!

EVM Minister Brian Mikkelsen
 ønsker A/B valuarvurderinger efter DCF metoden. Fremover åbnes en ladeport for fejlbehæftede vilkårlige vurderinger. DCF metoden er ikke efterprøvet og Dansk Ejendomsmæglerforening DE nægter at fremlægge 3 eksempler på en modelbesvarelse.

Skønt alle valuarer siden 01-01-2018 skulle anvende DCF metoden holdes den forsat hemmelig af den kartelkriminelle DE. På
www.wismann-as.dk kan du sende en anmodning om den nye vurderingsnorm til enhver med interesse. Folketinget forventes at vedtage den nye eller en ny  norm senest 01-07-2018

Opdateret d. 20-03-2018

EVM Minister Brian Mikkelsen
benægter fakta - med sit "døve øre"
kaotiske A/B valuarvurderinger
med op til 100% forskel i værdien
 

Opdateret d. 15-01-2018  
Syv valuarer (alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening DE) skulle i gennemsnit hæves 73% for at nå op på den kontante handelsværdi kun eneste blandt otte vurderede ifølge Østre Landsrets korrekt. 

Opdateret d. 25-10-2017           

 

Den korrekte handelsværdi valuarværdien kendes først når ejendommen er blevet handlet eller nå den korrekte værdi er blevet fastslået ved Østre Landsret!

Senest opdateret d. 25-10-2017

 

            Nye A/B foreninger stiftes med 100%belåning og lokkelån fuldstændig som i årene 2005-2007. Bankerne og realkreditten yder afdragsfri realkreditlån med bidragssatser på kun 0,40% og banklån til 2,25%.


Senest opdateret d. 11-10-2017

 A/B Valuarvurderinger efter
afkastmetoden fører til store fejl:


 Læs her om valuar John Lindgreen MDE ekspertvaluar i Home Erhverv, der valuarvurderede ejendommen Hostrups Have til kr. 0,7 mia. Mindre end 18 mdr. senere blev samme ejendom handlet til kr. 1,7 mia. i kontant handelsværdi. Valuarens vurdering skulle hæves 128% for at nå den rette kontante handelsværdi.

 Stats. aut. revisor Henrik Wulff Jørgensen fastholdt, at det var professionelt at anføre en følsomhed på fra kr. 40 mio. til kr. 370 mio. for ejendommen A/B Sønder Booulevard 37, Sommerstedgade 1-3, der var vurderet til kr. 71,5 mio. Gentagne henvendelser gav alene svaret "P" og det betyder som bekendt ingenting.

 

Senest opdateret
d. 15-08-2017

Klik her og læs

 
Valuaren er A/B foreningens bedste rådgiver.

Læs her, hvordan A/B Passagerne i dag forærer deres andelsbeviser væk til kr. 50.000, hvor den korrekte pris burde være kr. 1.000.000. 

 I samme forening har vi anvist finansielle besparelser på kr. 5,4 mio. p.a. samt store driftsbesparelser. 

Hverken ABF, administrator eller revisor har nogensinde tænkt på samme gode råd. I stedet har en bank kostet foreningen store tab ved en fejlslagen finansiel rådgivning.

Senest opdateret
d. 08-08-2017

Klik her og læs

 

A/B Valuarvurderinger du kan stole på 

Det er udbredt med underprisværdier på A/B valuarvurderinger.

 

Tør du stifte en ny A/B forening alene på rådgivning fra den stiftende

advokat og hans medbragte venner fra FinansDanmark m.fl.

 

Valuarerne vurderer ofte uden referenceejd. op til kr. 12.000/m2 for lavt!

 

Dansk Ejendomsmæglerforening DE, der er den normgivende forening,

har ansvaret. DE dækker over slet vurderingsarbejde, udført af DE’s egne!

 

Senest opdateret
d. 09-06-2017

Klik her og læs

 
                   
EDC Erhverv bryder Andelsboligloven, bruger valuarvurderingsmænd, der ikke er valuarer!

Andelsboliglovens § 5 stk. 2 litra b samt Dansk Ejendomsmæglerforening DEs vurderingsnorm kræver udtrykkeligt, at alene en ejendomsmægler, der er valuar må være vurderingsmand. Mange A/B foreninger har derfor ulovlige andelskroneberegninger - fordi
valuarvurderingen er ulovligt udført.

Chefjurist Steen Lundbye EDC Erhverv og underdirektør Michael Andersen dækker over ulovlige valuarvurderinger. DE er atter på kant med loven som i februar 2016, hvor DE blev straffet af  SØIK. Læs vores seneste skrivelse til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 

Senest opdateret
d. 13-12-2016

Klik her og læs
 Realkredittens vilkårlige
bidragssatser - > vækstkrisen


Deputation fra Wismann Property Consult A/S afholdt d. 14-11-2016 møde med Erhvervs- og væksminister Troels Lund Poulsen og departementschef Michael Dithmer.

 Læs vores referat og de gode råd som ministeren bad os sende ham. Vi havde et særdeles godt møde. Derfor tak til Troels Lund Poulsen og Michael Dithmer.

 
Senest opdateret
d. 24-11-2016

Klik her og læs

 A/B Valuarvurderinger

Dansk Ejendomsmæglerforening
accepterer stiltidende ikke retsgyldige
og ulovlige valuarvurderinger.

EDC Erhverv lader ikke valuarer besigtige og underskrive sig som vurderingsmænd. 

Det er alene en valuar, som må valuarvurdere. Senest opdateret
d. 10-11-2016

Klik her og læs

 A/B Valuarvurderinger

Et DE Lotteri med undervurderinger


Senest opdateret
d. 28-09-2016


Klik her og læs

 

Folketingets Skatteudvalg
modtog torsdag
d. 19-05-2016
en delegation fra
Wismann Property Consult A/S.

 Lars Wismann forklarede, hvordan Folketinget i morgen nemt og billigt ville kunne indføre en retfærdig og dermed et demokratisk beskatningsgrundlag til beregning af ejendomsskatterne!

Folketingets Skatteudvalg har 29 medlemmer, hvor 5 var tilstedeog 24 fraværende. Ifølge Folketingets regelsæt er møderne lukkede
og der tages ikke referat. Skatteministeriet
har ansøgt om kr. 837 mio. til
at udvikle en IT baseret model

Vi kæmper for retfærdigheden
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk


Senest opdateret d. 21-05-2016

Klik her og læs
Værdistigningerne trumfer yielden
DE's valuarer erblinde overfor værdistigning beliggenhed,markedspriser ellerkreditmulighed.Ser kun på en yield.


SArtiklen er forsinket og kommer
senest fredag d. 08-04-2016!

Vi kæmper for retfærdigheden
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 31-05-2016

Klik her og læs

 SØIK (Bagmandspolitiet)
idømmelse af tocifrede millionbøder
var helt virkningsløs - DE angrer intet!

I denne uge er hovedpersonerne Poul Erik Bech EDC erhverv og hans chefvaluar Jørn Søby!

Samt valuar John Lindgreen, der hævder,
at jo højere en leje man får på en ejendom
jo mindre er den værd.

Samt Hexia de Trix!

Vi kæmper for retfærdigheden
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 17-03-2016

Klik her og læs

 Tak til SØIK (Bagmandspolitiet)

Nu straffes en lang række "ædle" medlemmer af Dansk Ejendomsmægleforening med bøder på mange, mange millioner kroner.

Fremfor at indrømme og beklage de kriminelle strafbare ulovligheder forholder DE's formand Torben Strøm sig helt passiv og tavs. 
Læs mere her! 

Vi kæmper for retfærdigheden
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk
 

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 24-02-2016

Klik her og læs

 A/B skønsmænd, der som valuar John Lindgreen MDE
fik Byretskendelse på, at hans vurderingsrapport var groft mangelfuld bliver tilkendt fuldt overprissalær ved domstolene.

Der skal nu udmeldes nyt syn og skøn.

 Det er ganske enkelt ikke retfærdighed -
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk
 

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 17-02-2016

Klik her og læs

 A/B valuarvurderinger er
ofte langt under
Østre Landsret Domspraksis
Det fører til penge under bordet
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk
.

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 10-02-2016

Klik her og læs

 A/B handelspriser - slår rekord!
Dokumentereret af
cand. merc. valuar Lars Wismann
 
læs www.wismann-as.dk – udfra 
300 handler 

.

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 28-01-2016

Klik her og læs

  A/B valuarvurderinger - yields!
Analyseret af cand. merc. valuar Lars Wismann
læs www.wismann-as.dk – udfra 106 rapporter/domme

 Analysen
om de fejlagtige valuarvurderinger der tager udgangspunkt i yields fra 0,52%-4,86%
.

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 22-01-2016

Klik her og læs

 


                   
     A/B Valuarvurderingsnorm!

Udarbejdet af cand. merc. valuar Lars Wismann 

læs www.wismann-as.dk – her forklares alt

 

 Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 12-01-2016

Klik her og læs

 A/B ValuarvurderingerØstre Landsrets Domspraksis - ignoreres

BS 31C-3358-3359-2010 Valuar John Lindgreen MDE, underkendt for sin valuarvurdering - derfor nyt syn og skøn 


 Klik her og læs vores kronik/analyse

opdateret d. 28-12-2015

 


Frederikssunds bedste beliggenhed

188 m2 + 142 m2, kælder 115 m2
100 m fra S-tog og 50 m fraSillebroen
Meget synligud til hovedfærdsel og gågade
Bedst tænkelige lejevilkår

Klik her og læs
prospektetSager om korrekte valuarvurderinger

Verserer ved domstolene på 7. retsår
Skønsmændene vurderer vidt forskelligt,
ignorerer retspraksis og benytter DE's monopoltil at mangedoble prisen for en valuarvurdering jf. ABL 5 stk. litra b.

Læs vores omfattende analyse

Senest opdateret d. 21-10-2015

Klik her og læs

 Andelshaverne
blev boligmarkedets
absolutte vindere!

Læs vores omfattende analyse .

Senest opdateret d. 21-10-2015

Klik her og læs

 Offentlige vurderinger varierer i dag med op til 350% i forskel på 2 naboejendomme!

 Læs på ,hvordan grundskylden rammer fuldkommen vilkårligt. Skatteministeriet og Skat har afslået enhver anmodning om foretræde. De nye off. vurderinger udmeldes først 01-03-2019 og klagetiden er dernæst ca. 4 år. Det er retskrænkende. 

Senest opdateret d. 28-08-2015

Klik her og læs

 "Navn på" essays om finansverdenen! 

Annoncer i dagbladet Børsen onsdag d. 12-08-2015 og fredag d. 14-08-2015 samt underliggende korrespondance.
Udleveres gratis fra vores kontor.

Senest opdateret d. 11-08-2015

Klik her og læs

 Valuarvurderinger på
A/B foreninger
når til vidt forskellige kontante handelsværdier

 Læs vores omfattende analyse samt retningslinjer for hvad en valuarvurdering skal omfatte for at opfylde Andelsboliglovens § 5 stk. 2 litra b og vurderingsbekendtgørelsen.

Senest opdateret d. 11-08-2015

Klik her og læs

 


74 A/B valuarvurderinger i tal

Valuarerneder er medlemmer afDansk Ejendomsmæglerforening har iårene 2005-2015 vurderet vidt forskelligt fra kr. 7.435/m2 til kr. 34.833/m2, typisk uden anførsel af referenceejendomme og uden
korrekt lejeberegning

Senest opdateret d. 11-08-2015

Klik her og læs

 Hvidbog til A/B foreninger

10 gode anvisninger
der sikrer dig en vel vedligeholdt ejendom, lavere driftsudgifter, billigere finansiering, højere handelsværdier på andelsbeviser.

Senest opdateret d. 29-06-2015

Klik her og læs

  A/B Hostrups Have
 Egenkapital minus kr. 1.141 mio.,
andelskroner plus kr. 54 mio. -
hvordan det?

 A/B Hostrups Have valuarvurderet af John Lindgreen MDE til kr. 9.436/m2 jf. note 24 i årsregnskab 2014.
Ingen referencehandler underbygger så lav en vurdering. 

A/B Upsalagade 1-9 valuarvurderet af cand. jur. valuar Asger Nymann til kr. 34.633/m2 
jf. note 25 i årsregnskab 2014.
Ingen referencehandler underbygger så høj en vurdering


Der er tale om to meget identiske ejendomme opført i hhv. 1936 og 1933. Begge med altaner og elevator med bedste beliggenhed på hhv. Frederiksberg og Østerbro.
De to valuarer hævder begge at have vurderet efter samme vurderingsnorm. 
Begges vurderinger er godkendt af
stats. aut. revisorer uden anmærkning.

Klik her og læs

 Lovforslag om fri prisdannelse på
A/B beviser fremsat af
Charlotte Dyremose DKF og Louise Schack V
 

Forslaget er uigennemtænkt og vil medføre markante pristigninger på andelsbeviser og på den kontante handelsværdi på boligudlejningsejendomme.

Forslagsstillerne ønsker en fastholdelse
af ejendomsværdiskat på ejerboliger, hvorimod andelsbeviser med fri pris forsat skal være fritagede.

Forslagsstillerne ønsker ikke fri markedsleje på de mange meget 
billige boliger i den gamle boligmasse.

Klik her og læs

 


A/B Trekanten under stiftelse

 Beboerne har d. 21-01-2015, fået fremlagt et stiftelsesgrundlag, der både er mangelfuldt , fejlbehæftet og unuanceret positivt.

Jeg har ingen økonomiske interesser, men er alene drevet frem af mit store kendskab til A/B foreninger og især nødlidende A/B foreninger. 

Klik her og læs
 

 Nytårsbrev 2015

Skatteminister Benny Engelbrecht
anbefalede d. 07-09-2014 alle
A/B foreniger at bruge valuar
indtil 2018 hvor der udmeldes nye
offentligt vurderinger
.

Klik her og læs artiklen

 


Nyhedsbrev efterår 2014

Udlånsvillighed fra bankerne får prisen på andelsbeviser til at stige med raketfart.
cand. merc. stats. aut. ejd. mgl. og valuar
Lars Wismann
.

Klik her og læs artiklen

    

Realkredittens syltekrukke

Weekendavisen fredag d. 02-05-2014
cand. merc. stats. aut. ejd. mgl. og valuar
Lars Wismann
.

Klik her og læs artiklen 

 


Nyhedsbrev forår 2014

 Andelsbeviser handles ofte til alt for lave maksimalpriser! Det skyldes enten en meget for lav off. vurdering eller valuarrapporter, der ikke anfører referenceejendomme og dermed ikke opfylder vurderingsbekendtgørelsen


Klik her og læs nyhedsbrevet

  
Moderne og præsentabel domicilejendom tæt på Kastrup lufthavn. Lejemålet er på 1.300 m2 og skræddersyet til vidensbaseret global virksomhed.


Lejemålet er meget fleksibelt og pt. Indrettet med kontor, laboratorier, værksted og lager, men kan naturligvis indrettes efter ny lejers ønske. Der er perfekte parkeringsforhold i forbindelse med lejemålet. 
Klik her og træk et prospekt 

 "Handelspriser på andelsbeviser"
Læs vores analyse på 52 i København og på Frederiksberg handlede andelsbeviser.Priserne svinger fra kr. 13.000/m2 til over kr. 30.000/m2 for en andelskvadratmeter inkl. individuelle forbederinger. Den årlige boligydelsen svinger fra kr. 300/m2. til kr. 1.100/m2.
Generelt er priserne kraftigt stigende især med de bedste beliggenheder, der er Indre- Østerbro, Vesterbro, Frederiksberg, Nørrebro og København K. Alt for mange andelsboliger har en kunstig lav prisfastsættelse ved at bruge den off. vurdering, en valuar der ikke har dokumenteret sin værdi med referenceejendomme eller vilkårlige hensættelser.  
 Analysen opdateret d. 14-04-2014

"Hvilken åbenhed" i DanskeBank/RD
First vice president Kim Larsen meddeler på Thomas F. Borgens vegne, atbanken ikke besvarer konkrete og detaljerede spørgsmål. I Børsen ExecutiveClub d. 13-02-2014 meddelte TFB, at fremover skulle der i banken herske åbenhed, gennemsigtighed, transparency og et ønske om dialog med kunder. Kim Larsens svar tyder på, at lukketheden forsat er komplet.
De priser kunderne betaler er helt vilkårlige.
Publiceret i Børsen d. 10-03-2014  "Livslange gældsslaver" bliver virkeligheden for 100-vis af dansker om advokat Søren Damgaard assisteret af dommer Torben Kuld Hansen - Skifteretten, fremfor at lade Realkreditten vedstå sig at det var en fejlslagen finansiel rådgivning! Læs artiklerne trykt i Berlingske Tidende d  19-02-2014 og d. 29-01-2014 


   "Navn på" essays om finansverdenen 
                        
3 anmeldelser fra trykte medier 
            
cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann
            
udgivet d. 15-11-2013 
            


"Navn på" essays om finansverdenen 
39 autentiske beretninger med 412
personer, der alle har sagt noget eller gjort noget.
cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar

Lars Wismann
udgives d. 15-11-2013


"Navn på" essays om finansverdenen
indeks over 412 personer
cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann
udgives d. 15-11-2013 


"Navn på" essays om finansverdenen 
 
 Bestillingsliste til boghandler
cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann

 udgives d. 15-11-2013

        


Nyhedsbrev efterår 2013

Andelsbeviser handles til stigende priser
  cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann

d. 13-08-2013


  50 bidragssatser systematisk dokumenteret! 
            

Realkreditten hævder, at bidragssatsen afspejler de forhøjede kapitalfremskaffel-sesomkostninger. Når realkreditten intet vil dokumentere, skyldes det, at det ikke passer. Læs her om du betaler for meget eller modtager en årlig rabat på anslået op til kr. 18 mio. som i A/B Hostrups Have.
 

cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann d. 21-06-2013


K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte

18 anparter udbydes til 85% af indre værdi.

Investor opnår mere end 10% p.a. i afkast af den investerede kapital. Historisk gode resultater år efter år.

v/ cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann

d. 06-06-2013


  Der betales mellem kr. 101-418/m2 grundskyld+dækningsafgift
i København
 

Analysen dokumenterer fuldkommen vilkårlighed på ejendomsskatterne i København. Således er skatten på Hotel D'Angleterre målt pr. bygningskvadratmeter kun det halve af skatten på Hotel On The Square
                                    

 v/ cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann
            

d. 12-04-2013


Der betales mellem kr. 21-157/m2
 i grundskyld for boliger i Københavnsområdet
 

Der hersker fuldkommen vilkårlighed og SKAT har ansvaret for den åbenlyse demokratiske urimelighed. To naboejendomme Ndr. Røsevej 7 og Kirkegårdsbvej 12 er faktor 3 til forskel
                        

v/ cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann
            

d. 12-04-2013


   A/B foreninger - andelsslaver- andelslejere 

læs her om de absolut værste eksempler på nødlidte A/B foreninger. Artikel i Privatboligen v/ cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann

d. 18-02-2013
 

A/B realkreditlån kan have
bidragssatser fra 0% til 0,9%.

Bidragssatserne fastsættes helt vilkårligt. De mest overbelånte foreninger betaler ned til 0% og gode solide kunder der kan betale - pålægges de højeste satser.

cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann

d. 04-02-2013


Nyhedsbrev nytår 2013 
                        


Andelsboligforeningers generalforsamling, 

valuarvurdering og gode råd 

 cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann

d. 02-01-2013Det koster en valuarvurdering i 2013

Vi standardiserer priserne! Læs vores artikel her og se hvad andre tager for en valuarvurdering uden gode råd.

cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann
                        

d. 10-01-2013
                        

  Realkreditlån kan have
bidragssatser fra 0% til 1,5%.


Bidragssatserne fastsættes helt vilkårligt. De mest overbelånte foreninger betaler ned til 0% og gode solide kunder der kan betale - pålægges de højeste satser.  

cand. merc. statsaut. ejd. mgl. og valuar Lars Wismann

d. 31-01-2013
                               

 Valuarvurderinger uden anførsel af
referencer på tilsvarende ejendomme
handlet tilægges ingen værdi.

ØLD 7-11-2011 anke af 22 afd. B-377-11 og B-374-11.

Skønsmanden var valuar Jørn Søby MDE EDC

og den frikendte var

valuar Gunnar Brandt firma Ejvall


  Dansk Ejendomsmæglerforening
erkender implicit, at "Dummebøden" i 2009
på kr. 135.000 var grundløs!
            

DE´s formand Torben Strøm i Børsen d. 06-12-2012 finder det helt orden, at idømme bøder ved Etisk Råd uden at foreningen efterfølgende opkræver bøderne eller behøver at dokumentere grundløse anklager.

Medlemmerne af DE er de facto retsløse, hvis de ikke makker ret efter den magtfulde forening. 

De vilkårlige tilfældige valuarvurderinger udført af Torben Strøms medlemmer forsætter. Kontante handelsværdier trækkes ned fra "det blå" uden angivelse af referenceejendomme, uden besigtigelse af erhvervsmæssige lejemål og kun med besigtigelse af 1 bolig i ejendomme, hvor der er 80. Yields varierer vilkårligt fra 0,39%-5% for boligejendomme vurderet af DEs valuarer.

På Østerbro vurderede Nybolig Erhverv i 2011-2012 således 3 ejendomme til yields ml. 0,95%-3,05%. TS har ingen kommentarer.

DE godkendte i 2009 ubetaling af kr. 2,3 mio. i erstatning for en slap valuarvurdering. TS er tavs som graven.

DE har i stribevis af tilsvarende erstatningssager anlagt ved domstolene.

Torben Strøm fungerende formand i DE har ingen kommentarer.

TS tilsyneladende tilfreds med at DE uddeler vilkårlige dummebøder!

Lars Wismann kæmper for retfærdighed, åbenhed og gennemsigtighed.

Wismann Property Consult A/S varetager klienternes økonomiske interesse fremfor at dække over slet vilkårligt vurderingsarbejde.


K/S Projektandele sælges

Særdeles vel fungerende projekter
stiftet i 2000, 2001 og 2002

Solid finansierede med årlige udlodninger

 Wismann Property Consul A/S

 i Børsen d. 23-11-2012

Træk prospekter nedenfor:

    

Finanstilsynet og Tønder Bank

Finanstilsynet lukker banker vilkårligt.

Direktør Ulrik Nødgård er en bureaukratisk skrivebordsgeneral i sin egen osteklokke.

Lars Wismann i Børsen d. 06-11-2012


 Frit Pensionskassevalg NU!

Synspunkt i Berlingske Tidende

Lars Wismann d. 29-10-2012


Realkreditten 3-dobler bidragssatserne
Fra 2012 til 2013 hæver realkreditten
bidragsydelsen med kr. 15 mia.


Lars Wismann d. 03-10-2012


Andelsboliger er det bedste køb

Du får mere og bedre bolig til færre penge
end ved køb af tilsvarende ejerlejligheder.


Lars Wismann d. 19-08-2012Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren

s om: Konstante prisstigninger 1962-2006,

Den lempelige finansiering, Valuarernes opvurderinger,

Den stiftende advokat, A/B Foreningernes vej til konkurs,

De kunstige finansielle hjælpeordninger, Søg de rigtige løsninger, RD/Danskebanks tilbagekøb af A/B Lyngby Søpark, For kr. 4 mia. pariaejendomme.

Den 19. august 2012


Grundskyld og dækningsafgift kan variere med op til 600%  på nær identiske ejendomme!

Skattedirektør Jens Perch Nielsen der  har ansvaret for de helt vilkårlige ejendomsskatter er veltilfreds!

Der er tale om en modelfejl og læs her vores indberetning til Skatteministeren og Jens Perch Nielsen! 

Lars Wismann d. 15-03-2011


De off. vurderinger pr. 01.10.2010
er helt tilfældige!

Skattedirektør Jens Perch Nielsen har ansvaret for stigninger på op til 32% og fald på ned til 8%! Boligejendomme varierer fra kr. 4.600/m2 til kr. 36.000/m2! Skattedirektøren mener hans vurderinger er gode måske lidt upræcise!
 

Lars Wismann d. 02-03-2011
Sådan vurderer du rette pris på en andelsbolig!

Læs vedlagte artikel og køb aldrig et andelsbevis
uden først at få professionel rådgivning!

Lars Wismann d. 01-02-2011
 

Ny A/B valuar
vurderingsnorm
gælder fra
01-01-2018.
Udgivet af Dansk
Ejendomsmægler-
forening DE.
Send os en mail
og den kommer
straks.Det nye forsvars-
forlig spiller hasard
med vores sikkker-
hed.
Berlingske Tidende
d. 30-01-2018
Lars WismannJulehilsen fra
Nykredit, Børsen
d. 22-12-2017
Bidragssatsen
i bund 0,12%
til Nykredits
ringeste kunder.Valuarvurderings-
konference med
prgram og mail-
ingliste. Afholdes
15-09-2017
kl. 13:00-16:00
opdateret
29-08-2017Lars Wismanns
replik til A/B
Gruppens
afrapportering

dato d. 11-06-2017


Arbejdsgruppen
om ansvarlig
drift af A/B
foreninger
afrapportering

dato d. 10.06.2017


KS Anparter
sælges! Læs
Prospekt her
og kontakt os
mobil:4088 1998
lw@wismann-as.dkBoligmarkedet
Weekend
Avisen d.
06-01-2017
Lars Wismann


A/B Valuar-
vurderinger!
EDC Erhverv
lader ikke
valuarer
underskrive sig
som vurderings-
mænd.
Groft lovbrud
stiltiende
godkendt af
Dansk Ejen-
domsmæg-
lerforening.
Politiken d.
17-12-2016

Børsen d.
24-11-2016
Inviter DF
med i
regeringen!


Weekend
Avisen
d.21-10-2016
Afskaf
grundskylden
som grundlag
for ejendoms-
beskatning.

Berlingske d.
27-05-2016
Andels-
markedet
splittes

"Det var
Lars Wismanns
skyld Amager-
bankens krak.
Berlingske d.
19-05-2016


"Realkredit-
ten leger
mørkeleg"
Børsen d.
10-03-2016


"Kompetence-
tabet ved
udflytning"
Berlingske
Tidende d.
10-03-2015


"Regelrette
bidragssatser"
Børsen d.
14-04-2015"Seriøst sleskeri
betaler sig. I den
finansielle sektor.
Børsen Erhvervs-
ejendomme d.
05-12-2013"Giv os ærlige
bidragsatser"
Børsen d. 02-12-
2013.


"Mørkelagte bidrags-
satser", Børsen side
2 d. 24-06-2013, cand.
merc. stats. aut. ejd.
mgl og valuar
Lars Wismann, projekt-
chef og direktør i
Wismann Property
Consult A/SA/B Duegården i
JP d. 04-06-2013.
Nykredit står
til et tab på kr.
300 mio.


A/B Hostrups-
have. Danmarks
mest overbelånte
A/B forening med
en egenkapital på
minus kr. 580 mio.
Køb af andels-
beviser frarådes!A/B Lørups
Ridehus. En
bundløs gælds-
fælde. Sages-
løse personer
lokkes i uføret
med en anmærk-
ningsfri revisor
påtegning fra
AP revision.A/B bidragssatser
er helt vilkårlige
Økonomisk
Ugebrev og
Berlingske
Tidende
d. 04-02-2013


Finanstilsynets
vurderingsvej-
ledning fra 2003
kræver at for blan-
dede ejendomme
 vurderes hver
bygningsdel
sæskilt f.eks.
bolig og erhverv.Værdiansættel-
ser i det danske
marked!
Powerpoint på
konference
den. 04-05-2011


"Renteswap kan
blive dyrt for 
bankerne", 
A/B foreninger
kan få sine penge
og gl. lån tilbage. 

"Realkreditten
sidder med
nøglen til et vel
fungerende
ejendomsmarked!"
Børsen
d. 31-12-2010

Andelsboligdebat,
mandag d.
14-09-2009
i Folketeatret.
Læs her vores 
PP-præsentation!

"Andels-ejere kan
rejse millionkrav"
Børsen Erhvervs-
ejendomme
d. 04-06-2009


Ejendomsmarkedet
bombet sammen -
kontant handelsværdi
meningsløs
Økonomisk Ugebrev
nr. 8 02-03-2009Engelske 10-mands
projekter har givet
milliontab

Økonomisk Ugebrev
nr. 42 15-12-2008Oktober 2008

Artikel i Børsen
"Behov for vækst"

12.august 2008

Wismann i medierne
"KS investorer på solidt fundament"


26.maj 2008
Wismann i medierne
Interview fra Børsen

Feb. 2008
Skattechok for erhversejendomme
i Børsen


20.dec 2007
Artikel:
God jul og godt nytår 2008
   


Vi har nu udarbejdet:

·  415 screeninger på andelsboliger
· 
2,5 mia.kr. i værdistigninger
· 
25 mio.kr. i driftsforbedringer

Handlet brugte anparter:
K/S Sankt Annae Plads
Kontant købesum 42 mio. kr.

 

 

 

Billeder fra sponsor-
arrangement Fregatten Peder Skram


Ophavsret (c) 2018 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2018 by HP Consulting    Log ind