Dansk English
 
Hvad er rådgivning:

1 Enhver rådgivning tager udgangspunkt i en interaktiv proces, hvor kundens behov afdækkes og der lægges en model til opfyldelse af kundens behov.
2 Rådgivning over tid er en dynamisk, intellektuel og foranderlig størrelse.
3 Rådgivning forudsætter åbenhed og ærlighed fra begge parter samt viljen og evnen til at lytte og til at ville en forandring.
4 I det moderne videns- og kompetencetunge samfund, som vi lever i, er rådgivning og processen, der følger af rådgivning midlet, der viser vejen til den formuetilvækst og likviditet, som er målet.
5 God rådgivning, der involverer flere parter, søger en løsningsmodel, der er god for alle parter og ikke er god for den ene for at være tilsvarende skidt for den anden.
6 God rådgivning vil i forskellige scenarier kunne beskrive forskellige muligheder, der sættes op i forhold til hinanden.
7 Rådgivning indebærer råd om, hvilke muligheder der foreligger til løsning af en given opgave – beslutningerne træffes af klienten.
8 God rådgivning er også at kunne sige nej til at medvirke, når klienten ønsker at træffe beslutninger, som man ikke selv vil påtage sig at føre ud i livet.
9 Først bagefter kan man vide om den gode rådgivning førte til de resultater, som det var planlagt.
10 God rådgivning søger løsninger – ser muligheder – begrænser skader!
11 Wismann Property Consult A/S har som målsætning om at være vore klienters foretrukne rådgiver i investeringsejendomme.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind