Dansk English
 
Hvordan opnår man et effektivt marked:

1 Et effektivt marked forudsætter, at markedets aktører har en fuldkommen indsigt i alle væsentlige faktorer, der har indflydelse på markedet.
2 Hvad angår udbuddet af investeringsejendomme er England et godt eksempel på, hvordan de fleste ejendomme ved udbud sættes på markedet i fuld offentlighed i modsætning til den model, hvor ejendomme handles i et lukket marked.
3 I et effektivt marked er udbuddet af finansiering samlet i en offentlig tilgængelig portal, hvor alle kan se på hvilke vilkår udbyderne tilbyder finansiering.
4 I et effektivt marked gælder tilsvarende, at udbud og efterspørgsel af lejemål sker på en offentlig tilgængelig portal et marked, så parterne kan finde hinanden på en effektiv måde.
5 På et effektivt marked har alle indsigt i, på hvilke vilkår og på hvilke afkast typiske investeringsejendomme handles.
6 Er effektivt marked forudsætter, at deltagerne ønsker, at markedet bliver effektivt.
7 Et effektivt marked giver færre risici for markedets aktører og dermed flere deltagere.
8 Det tjener den samfundsøkonomiske interesse, at markedet er effektivt, hvorimod det ikke nødvendigvis tjener den enkelte aktørs interesse.
9 Når markedet ikke er effektivt, dannes beslutningsgrundlag ofte på holdninger, rygter og enkelte faktuelle oplysninger.
10 Den, der ønsker et åbent samfund, som drives frem af viden og kompetence, ser sin og andres interesse i at bidrage til at sikre et effektivt marked.
11 Kapitalens og arbejdskraftens fri bevægelighed bidrager til at sikre et effektivt marked.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind