Dansk English
 
Hvor er kompetencen:

1 I videns- og kompetencesamfundet er det ikke længere sådan, at kompetencen findes i virksomhederne, den findes hos medarbejderne i virksomhederne.
2 I videns- og kompetencesamfundet er det typisk sådan, at de eneste redskaber som arbejdskraften har behov for er en PC, en printer, et internet, en telefon, et godt helbred og en sund dømmekraft.
3 Videns- og kompetencesamfundet vil blive domineret af dem, der besidder viden og kompetence og i modsætning til det industrielle samfund, er kapital kun i mindre udstrækning en forudsætning til at kunne drive forretning.
4 Den økonomiske vækst i videns- og kompetencesamfundet forudsætter en respekt for og en værnen om at sikre og bidrage til kapitalens og arbejdskraftens fri bevægelighed.
5 Det er derfor vigtigt for at kunne vurdere, hvor kompetencen er, at de virksomheder der hævder at besidde viden og kompetence udviser en åbenhed om deres medarbejdere og den specifikke viden og kompetence, som de besidder.
6 Viden og kompetence kan erhverves gennem uddannelse, arbejde, erfaring, efteruddannelse, rejser, møde med andre mennesker, nysgerrighed, ærgerrighed, fiffighed, ambition og viljen og evnen til at forsøge at gå nye og utraditionelle veje frem til de mål, der stræbes efter.
7 Viden og kompetence er ikke nødvendigvis noget, der erhverves ved at havde gennemført lange uddannelser på højt niveau, uddannelse er en af vejene til at erhverve sig viden og kompetence.
8 I videns og kompetencesamfundet kan en virksomhed med ansatte miste sin viden og kompetence i løbet af få minutter.
9 Viden og kompetence er ikke noget, der nemt erstattes eller erhverves, det tager måneder, år, måske hele livet og måske slet ikke!

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind