Dansk English
 
Investeringsejendomme kontra pensionsopsparing:

1 Ved køb af investeringsejendomme vil du opnå en forrentning, der både giver et driftsmæssigt afkast og en værditilvækst.
2 Den samlede forrentning på en investeringsejendom vil typisk udgøre omkring den dobbelte afkastprocent i forhold til en pensionskasseinvestering med et afkast på 4,50% p.a.
3 En ejendomsinvestering er en aktiv investering, hvor en pensionskasseinvestering typisk er en passiv investering.
4 En pensionskasseinvestering vil først begynde udbetaling udfra et alderskriterium, f.eks. at du er fyldt 60 eller 65 år, hvor en investeringsejendom kan begynde udbetaling, så snart kreditorerne tillader dette.
5 En pensionskasseinvestering er typisk i praksis uopsigelig frem til pensionstidspunktet, hvor du har fri råderet over en ejendomsinvestering.
6 En ejendomsinvestering indgår i din formueopgørelse, hvor en pensionskasseinvestering typisk ikke gør det, da det er bundne midler.
7 Dør du før tid, vil det meste af opsparingen i en pensionskasse typisk komme de overlevende medlemmer til gode i form af bonus, hvorimod dine arvinger vil få fornøjelse af din opsparing i en investeringsejendom.
8 En investeringsejendom, især hvis den er afskrivningsberettiget, vil give dig væsentlige skattemæssige udskydelser, der først kommer til betaling ved genbeskatning, når du sælger ejendommen.
9 De skattemæssige udskydelser ved køb af en investeringsejendom modsvarer den fradragsret, du har ved indbetaling på en pensionsopsparing – der er blot tale om langt større beløb.
10 En ejendomsinvestering kan finansieres op til 100%, hvilket betyder, at du kan gøre din opsparing med positiv likviditet i alle budgetår, hvorimod man på en pensionsopsparing typisk har en negativ likviditet på ca. 41% af det opsparede beløb.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind