Dansk English
 
Står du foran en rådgiver eller en sælger?

1 Rådgivere er kendetegnet ved, at de uden fokus på egen vinding til enhver tid vil give deres klienter en hudløs ærlig rådgivning, der ud fra deres viden, kompetence og erfaring tjener klientens interesse på kort og på lang sigt.
2 Rådgivere er i stand til give dig alternative muligheder og sætte den ene mulighed i forhold til den anden, samt give dig kriterierne for hvilke forudsætninger, der ligger til grund for at de anbefaler dig at træffe den ene beslutning frem for de andre.
3 Sælgere derimod kendetegnes ved, at de i reglen alene kun kan oplyse om deres eget produkt, som de vil forsøge at overtale dig til at købe.
4 Sælgere er kendetegnet ved, at de formidler drømme, i erkendelsen af at de fleste mennesker træffer beslutninger ud fra deres følelser, og derfor henvender en sælger sig typisk til hjertet frem for til fornuften.
5 Sælgere vil typisk kunne redegøre for et produkts forventede styrker, men vil oftest bøje af, når kunden spørger ind til produktets svagheder.
6 Sælgere vil typisk undvige eller helt undlade at sætte sig ind i konkurrerende udbydere af samme type ydelser og ønsker at tilskynde klienten til at træffe beslutninger, der udløser en provision til sælgeren selv.
7 Sælgeren vil oftest være i en situation, hvor sælgeren formidler et produkt, som sælgeren ikke selv har erfaring med eller har ønsker om at få erfaring med.
8 Rådgiveren vil derimod ofte kunne rådgive ud fra egen erfaring indenfor samme område eller ydelse.
9 Sælgerens tidshorisont er frem til underskriften på blanketten, hvorfra sælgerens interesse og ansvar for klienten ophører.
10 Rådgiverens interessere for klienten rækker langt udover underskriften.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind