Dansk English
 
Institutionelle investorer:

1 Pensionskasser, banker, forsikringsselskaber og investeringsfonde kan forventes i de kommende år at blive langt mere engagerede i køb af investeringsejendomme end tidligere.
2 Typisk opererer disse investorer med en langsigtet horisont og lægger stor vægt på et solidt og sikkert driftsmæssigt afkast.
3 Denne type investorer har en præference for profilejendomme med centrale beliggenheder.
4 Denne type investorer er i stand til at erhverve de allerstørste ejendomme og står ikke af vejen for projekter som Rockefeller Centeret eller tilsvarende.
5 Institutionelle investorer er især interesserede i lange lejekontrakter med bonitetsstærke lejere.
6 Institutionelle investorer har ofte råd og tålmodighed til at ligge med store nødlidende ejendomsporteføljer og er typisk ikke særligt emsige eller i sig selv dynamiske til at udvikle dem til nyt formål eller realisere en fejlinvestering.
7 Institutionelle investorer har den finansielle styrke til at købe for egenkapital og erhverve endog meget store ejendomsporteføljer.
8 Hvor de institutionelle har den finansielle styrke til at erhverve de mere risikofyldte investeringer, er det typisk således, at de foretrækker de risikobegrænsede investeringer med beliggenheder, som de kender.
9 De institutionelle investorer, fortaber hermed deres fortrin til at kunne købe der, hvor andre der skal lånefinansiere deres køb har svært ved det . I stedet køber de der, hvor alle andre også har mulighed for at købe.
10 De institutionelle investorer kan typisk have meget lange beslutningsprocesser, da en række personer, instanser og eksperter typisk indblandes, inden der foretages en investering.

 

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind