Dansk English
 
Kortsigtet investeringshorisont:

1 I vores verden er en kortsigtet investeringshorisont mindre end 5 år.
2 Investeringsejendomme eller andele af ejendomsprojekter vil typisk have haft en købsomkostning på 5-15 % af ejendommens købesum. En kortsigtet horisont har derfor sin natur imod sig.
3 Alligevel kan man føle sig fristet til at sælge, når man i løbet af få måneder eller år kan realisere en ejendomsavance på måske 30-50%.
4 Den udskudte skat på genvundne afskrivninger vil være begrænset og så er det alene ejendomsavanceskatten, der tynger.
5 Ved salg bytter man et usikkert ejerskab med en sikker gevinst.
6 På kort sigt har det sjældent været praksis at sikre investor likviditet ved at tillægsbelåne sin investering og udlodde.
7 Salg kan i undtagelsestilfælde komme på tale, hvis man skal have frigjort sin kapital til et endnu mere attraktivt projekt.
8 Investor med den kortsigtede horisont har ingen tilskyndelse til at passe på sin ejendom, på at udvikle den og på at få et godt, tillidsfuldt forhold til lejerne.
9 Især ved køb af ejendomme fra ejere, der kun har haft dem i kort tid, er der grund til at tage sig i agt som køber.
10 Wismann Property Consult A/S praktiserer selv den langsigtede investeringshorisont, men har en betydelig erfaring indenfor at rådgive markedets aktører, der investerer på kort sigt.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind