Dansk English
 
Langsigtet investeringshorisont:

1 I min verden er en langsigtet investeringshorisont minimum 5 år og gerne 15-25 eller flere år.
2 I sammenligning med en typisk pensionsopsparing er 25 år faktisk en kort horisont.
3 Det kan ikke siges for ofte til køber af investeringsejendomme, at det tjener dem bedst at købe investeringsejendomme og beholde dem til evig tid.
4 For afskrivningsberettigede ejendomme er den skattemæssige udskydelse så voldsom, at investor ved et salg efter 20 års ejerskab typisk skal have forrentet den frigjorte kapital ved salget efter skat med tre eller fire gange det afkast som opnås ved den investerede kapital uden salg.
5 Dette udskudte skatteforhold accelerer over tid og bliver mere og mere ekstremt.
6 Investor kan sagtens sikre sig både likviditet og formuetilvækst over tid ved en langsigtet investering.
7 Investor kan sikre sig likviditet ved at tillægsbelåne sin investering og udlodde.
8 Anlægger investor en langsigtet investeringshorisont, kan han bruge sin friværdi til kreditmæssigt at løfte finansieringen til køb af nye/flere investeringsejendomme.
9 Den langsigtede investeringsejendomme tilskynder investor til at passe på sine ejendomme, til at udvikle dem og til at få et godt og tillidsfuldt forhold til lejerne.
10 Wismann Property Consult A/S praktiserer selv den langsigtede investeringshorisont med særdeles solide resultater.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind