Dansk English
 
Værdien af udskudt skat:

1 Køber du ejendomme i Danmark, hvor der betales moms af lejen, har du mulighed for ved kvartalsvis forudbetalt leje at opkræve momsen, f.eks. d. 01.01.2005. Denne skal først indbetales til Told & Skat 4 mdr. og 10 dage senere.
2 Momsfordelen på en ejendom der har en bruttoleje svarende til 8% af din investering svarer momsen til en rentefri finansiering på 0,72% af din investering.
3 Har du en afskrivningsberettiget ejendom og en marginal skat på 59%, vil skatteværdien af afskrivningerne betyde en væsentligt hurtigere afvikling af gælden, ca. 2,5% mere afvikling af købesummen pr. år, indtil ejendommen efter 20 år er 100% afskrevet.
4 Køber du en butiksejerlejlighed og har den lejet den ud til f.eks. en frisør(afskrivningsberettiget) fremfor en ejendomsmægler(ikke afskrivningsberettiget) er fordelen ved afskrivninger så ekstrem, at afskrivningsretten ved et budgetteret salg ultimo år 20 giver både en likviditet, der i investeringsforløbet har været 65% bedre, men også en formuetilvækst efter betaling af de udskudte skatter, som er ca. 65% bedre end til et formål uden afskrivningsmulighed.
5 Ejendomsavancen beskattes først, når ejendommen skifter tinglyst ejer/adkomsthaver og denne kan i ekstreme tilfælde nærme sig en udskudt skat på op til 50% af ejendommens købesum.
6 I tilfældet af en butiksejerlejlighed, der sælges efter 20 års ejerskab kan forholdet meget vel være det, at friværdien på ejendomme før salg udgør 60% af ejendomsværdien, men at nettoprovenuet ved salg efter betaling af den udskudte skat alene udgør 5% af ejendommens værdi efter betaling af den udskudte skat og de indestående prioriteter.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind