Dansk English
 
1. prioriteter:

1 Når det i Danmark er mest udbredt at finansiere den mest sikre del af ejendommen med en førsteprioritet, er det fordi, denne kan leveres af en kreditgiver, der i international sammeligning kan levere lån til meget lave omkostninger.
2 Typisk gives finansieringen af et danske realkreditinstitut med en belåningsgrænse på op til 60% af ejendommens vurderingssum/ købesum. Etableringsgebyret kan blive så lavt som 0,-kr., typisk opkræves 1% af lånesummen max. kr. 100.000, og rentemarginalen er typisk mellem 0,4% p.a. til 0,6% p.a. Fundingrenten kan være alt fra 1-års fast rente p.t. januar 2005 2,37% p.a. og op til 30-års fast rente p.t. ca. 5,2% p.a.
3 Der også mulighed for at komme et skridt højere op på 1. prioritetsbelåningen ved at optage lån hos et af de tyske finansieringsinstitutter, der opererer i Danmark. Disse er ikke omfattet af Realkreditloven og kan derfor levere lån op til typisk 80% af ejendommens vurderings/købesum. Etableringsomkostninger hos de tyske financier er meget identiske med de danske, til gengæld er rentemarginalen typisk omkring 1,0% p.a.
4 Der er specialinstitutter, der leverer førsteprioritslån, på op til 100% af ejendommens købesum/vurderingssum. Disse vil typisk kræve en lidt højere rentemarginal, men ofte med en samlet rentemarginal på et konkurrencedygtigt niveau.
5 Lånene kan for velbeliggende ejendomme leveres alene med rentebetaling i op til 10 år og herefter en afvikling på typisk op til samlet 30 år.
6 Der er mulighed for en refinansiering eller en forlængelse af afviklingen på lånene såfremt de bagvedliggende sikkerheder retfærdiggør dette.
7 Vær opmærksom på, at det langtfra altid er således, at lån kan førtidsindfries til kurs 100. Har man optaget et lån med f.eks. fast rente i 10 år og renteniveauet er faldet, kan det blive endog meget dyrt at førtidsindfri.
8 Det skattemæssige aspekt kan være meget kompliceret. Således er der fradragsret for rente, men ikke for etableringsgebyrer eller tilbagekøb af renteswap ved en førtidsindfrielse af et lån med lang fast rente.
9 Kreditinstitutterne er omfattet af interne låneregler og umiddelbart efter d. 11. september 2001, var det således nærmest umuligt at belåne et hotel, uanset hvor velbeliggende og veldrevet det var.
10 Konkurrencesituationen kan hurtigt ændre sig fra en meget lempelig udlånspolitik til en meget stram udlånspolitik.
11 Mange af de danske realkreditinstitutter er fondsejede og har derfor råd til i perioder dels at praktisere en stram udlånspolitik og dels at absorbere endog betydelige tab.
12 Enhver belåning vil altid forudsætte en ejendomsmæssig værdivurdering. Kan långiverens sagkyndige ikke værdivurdere ejendommen til den handlede købesum, gives lånet som en procentdel af vurderingssummen og ikke af købesummen.
13 Generelt er systemet vel fungerende og institutterne er fleksible og professionelle i behandlingen af låneansøgninger.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind