Dansk English
 
Faldgruber i finansiering:

1 Inden der er givet et skriftligt lånetilbud, vil dine finansieringspartnere være meget imødekommende, fordi deres succeskriterium er, at opnå et accepteret og hjemtaget lånetilbud.
2 Du skal ikke føle dig tryg, førend du har et endeligt lånetilbud, og alle forbehold, undtagen tinglysning, er opfyldt. Det et en financier har indikeret, at han er stærkt interesseret og man trygt kan regne med ham til at finansiere ejendommen, er ikke det samme som et lånetilbud.
3 Vær på forkant med opfyldelse af forbeholdene for afgivelse af endeligt lånetilbud. Det er altid nemmere at fremlægge den fyldestgørende dokumentation, der medfører et lånetilbud end at modtage et afslag, som man efterfølgende må arbejde på at få til at munde ud i et lånetilbud.
4 Der er et hav af årsager til, at der under vejs blokeres for afgivelse af lånetilbud.
5 Undervurder aldrig dine finansieringskilders kvalifikationer for at kreditvurdere en ejendomsinvestering – sædvanligvis besidder de en omfattende erfaring og kompetence indenfor investeringsejendomme.
6 Overvej nøje konsekvenserne af det, der står med småt, og især hvis financier har betinget sig et gebyr ved førtidige indfrielser.
7 Renteberegningsmetoderne kan være meget forskellige og tilsvarende gælder for beregning af rentemarginaler.
8 Når du søger et lån, så søg altid noget der ud fra de markedsmæssige vilkår er realistisk.
9 Du bør som udgangspunkt ikke søge finansiering på samme ejendom hos mere end 3 finansieringskilder. Det er urimeligt overfor dine samarbejdspartnere om du søger finansiering hos 10 forskellige banker, når du kun kan hjemtage lån hos en.
10 Sørg altid for, at der i dine budgetmodeller er indlagt en usikkerhedslikviditet og en ekstrarente ud fra de aktuelle rentesatser, således at budgettet ikke overskrides ved den mindste negative afvigelse.
11 Vær klar over, at du kun i undtagelsestilfælde tilbydes bedre vilkår end du søger om, når du henvender dig til financier.
12 Køber du andele i K/S ejendomsprojekter, skal du være klar over, at sælgeren/udbyderen ofte har en ekstra forretning i at låne dig disse penge, uden at der gøres opmærksom på dette i prospektet. Det medfører, at udbyderen/sælgeren har en modsatrettet interesse end dig som låntager, når det gælder ansættelsen af rentesatser og etableringsgebyr.
13 Det samme gælder hvis sælgeren/udbyderen af et K/S projekt selv har væsentlige økonomiske interesser i det pengeinstitut, der finansierer ejendommen.
14 Bliver din ejendomsinvestering finansieret ved optagelse af sælgerpantebrevsfinansiering eller tilsvarende ofte med både 3, 4 eller 5 prioriteter, er der grund til at spørge om, hvorfor ejendommen ikke kan finansieres med en traditionel 1. og 2. prioritetsfinansiering.
15 Når du først har hjemtaget en finansiering, kan det være både vanskeligt og omkostningstungt at skifte finansiering til en anden kreditor – dette forhold er din financier udmærket klar over.
16 Finansiering muliggør en gearing af dine investeringer og hermed en væsentlig kraftigere vækst i din formuetilvækst.
17 Finansiering koster altid frihed, da det forpligter dig i forhold til financier.
18 Jo større en finansiering du har på en ejendom, jo større risiko.
19 Står du foran at komme i likviditetskrise, så kontakt financier i god tid forinden og søg en løsning.
20 I næsten alle investeringsejendomsinvesteringer er det mulig finansiering, der er den afgørende faktor.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind