Dansk English
 

 

1 Investors købesum er typisk den del af købesummen, der ligger udover ejendommens handelspris/vurderingsværdi.
2 Denne vil for private investorer, der køber en ejendom, typisk udgøre 3-5% af ejendommen handelspris, men for købere af andele i K/S projekter vil denne udgøre op til 15% af ejendommens handelspris.
3 I praksis gives disse lån alene med sikkerhed i investors indkomst/formueforhold, uden pantmæssig sikkerhed i ejendommen eller i investeringsprojektet.
4 Financier har derfor en større kreditmæssig sikkerhed på denne type lån, hvilket medfører en højere rentemarginal.
5 Stort set alle udbydere af 10-mands K/S projekter tilbyder en lånefinansiering af investors købesum.
6 Etableringsomkostningerne er typisk et ekspeditionsgebyr på få hundrede kroner.
7 Typisk kan denne type lån indfries til enhver tid til kurs 100.
8 Løbetiden vil normalt være med en afvikling indenfor 5 år.
9 Det vigtige ved denne type lån er, at finansieringen er til stede, og derfor er mange låntagere villige til at betale endog meget høje renter for denne type lån.
10 En høj rente på den yderste finansiering i en kortere årrække forringer ikke i væsentlig grad investeringsresultatet, hvis der investeres med en langsigtet horisont.

 

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind