Dansk English
 
Egen erfaring som investor:

1 Den største beslutning er, at købe den første ejendom eller den første andel andel i et investeringsejendomsprojekt.
2 Det bliver aldrig en passiv investering at eje investeringsejendomme.
3 Har du en skattebesparelse, så brug den på opsparing i stedet for at bruge den på at øge dit forbrug.
4 Sørg for at blive så likvid som muligt – der kan hurtigt komme uforudsete udgifter, der kræver, at investorerne må til lommen.
5 Sker der ekstraordinære udlodninger, så brug disse penge på at nedbringe din dyreste gæld eller sæt dem på konto i banken.
6 Vis ydmyghed overfor dine lejere og glem aldrig, at selv den bedste ejendom er ikke det mindste værd, hvis ikke der er lejere til at betale din leje.
7 Hav altid en langsigtet investeringshorisont og vær beredt på at investere frem for at drive forretning ved at forsøge at spare sig til succes.
8 Dårlig vedligeholdelse af din ejendom har altid været en dårlig forretning, selvom det på kort sigt luner på likviditeten.
9 Vær åben overfor gode forslag fra dine medinvestorer.
10 Spred dine investeringer, helst med deltagelse i mere end 5 investeringsejendomme.
11 Vær opmærksom på, at dine ejendomme aktiveres til den markedsmæssige værdi og ikke den pris de i sin tid blev købt til plus en eller anden tilfældig procent.
12 Likviditet her og nu, f.eks. i form af udlodninger er altid at foretrække frem for likviditet, der fremskaffes ved salg af ejendommen.
13 Er der medinvestorer der ønsker at sælge, så vær klar til at købe deres andele frem for at sælge hele ejendommen.
14 Har du en ejendom, der egner sig til 10-mands K/S projekt, vil den næsten altid være mere værd end hvis den ikke egnede sig.
15 Køb af investeringsejendomme kan i mange tilfælde i løbet af få år skaffe dig en betydelig likviditet, formue og årlig formuetilvækst i et omfang, som ingen andre investeringsaktiver kan matche, samtidig med en betydelig værdistabilitet eller værditilvækst.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind