Dansk English
 
Hvorfor er vi selvstændige:

1 Gennem de senere år har der vokset sig en stigende trang til at få foden under eget bord og selv kunne disponere i enhver sammenhæng.
2 Fremtidens arbejdsmarked vil blive videns- og kompetencedrevet.
3 I rådgivningsvirksomhed er det ikke sådan, at det er virksomheden der besidder en rådgivningskompetence – det er alene de ansatte.
4 Vi lægger stor vægt på, at rådgivningsforholdet imellem Wismann Property Consult A/S og klienten er et forhold mellem en person og en klient og ikke mellem en klient og en tilfældig person i en virksomhed.
5 Vi mener som selvstændige at kunne give en bedre og mere professionel rådgivning end det ville være tilfældet som ansatte i en virksomhed, hvor ejer og ansatte ikke nødvendigvis deler samme holdninger og oftest slet ikke har samme interesse i virksomheden.
6 I virksomheder med ansatte og ejere vil der i sagens natur være en modstridende interesse.
7 Arbejdsglæden er en væsentlig parameter for god rådgivning, og denne kan bedst sikres igennem selveje – det var noget man blev klar over så tidligt som de store landboreformer i 1780’erne.
8 Det er vores vurdering, at der bliver mindre og mindre gensidig loyalitet på arbejdsmarkedet, der ikke længere har noget, der hedder en tryg og fast stilling. Ansættelse i 20 gode år er ingen garanti for, at man kan forblive i sin stilling til pensionstidspunktet. I erkendelsen heraf hvorfor så arbejde for andre, hvis man kan levere en bedre ydelse ved at arbejde for sig selv.
9 Vi tror på den liberale, fri og åbne samfundsøkonomi og derfor tror vi også på det rigtige i kapitalens og arbejdskraftens fri bevægelighed.
10 Næsten ingen, der er lykkedes med at drive egen virksomhed, likviderer denne efter en årrække for at tage ansættelse i en virksomhed, som de ikke er medejere af. Det er eftertænksomt.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind