Dansk English
 
Samarbejdspartnere:

1 Alene kan du ingenting – det er kun sammen med dygtige og fortrolige samarbejdspartnere, du kan udrette noget i verdenen med investeringsejendomme.
2 Vær som udgangspunkt imødekommende og hjælpsom, når du kontaktes med anmodning om en oplysning eller en tjeneste, som du er i stand til at levere.
3 Vær klar over, at dine samarbejdspartnere kan have en kulturel baggrund, som er meget langt fra din egen – søg derfor at møde dine samarbejdspartnere der, hvor de er.
4 Sidder du med en sag eller en oplysning, som du ved har en værdi for en af de andre aktører i markedet, da undlad ikke af egen kraft at levere den videre uden, at du nødvendigvis selv har en vinding ved det.
5 Giv dine samarbejdspartnere de bedst tænkelig arbejdsvilkår ved at lægge det fuldstændige materiale frem fra begyndelsen af i stedet for at sende det ufuldkomment og brudvis.
6 Vær opmærksom overfor dine samarbejdspartneres mærkedage jubilæer og tilsvarende.
7 Husk at sende et julekort eller meddelelse om, at du har fået nyt kontor.
8 Vær åben overfor organisationsændringer i stedet for den meget udbredte om, at direktøren er fratrådt efter gensidig forståelse, når alle godt ved, at det er anderledes.
9 Oplys hvor fratrådte medarbejdere kan træffes, i stedet for at behandle dem som om, at de er forsvundet ud i den blå luft.
10 Vær altid bevist om, at de bedste samarbejdspartnere får man, når man møder dem i et gensidigt, ligeværdigt og tillidsfuldt forhold.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind