Dansk English
 
Due diligence:

1 Due diligence er den undersøgelsesfase, der ligger imellem underskriften på ejendommens købsaftale og frem til at ejendommen betingede forbehold er opfyldt, og undersøgelserne har vist at sælgers oplysninger er korrekt videregivet.
2 Typisk vil man tillige lade en advokat berigtige handelen og gennemgå alle væsentlige dokumenter, kontrakter, tingbøger og planlove.
3 Den rådgivende ingeniør har en meget væsentlig funktion i at foretage en vurdering af ejendommen bygningsmæssige tilstand, de tekniske installationer og de elektriske installationer.
4 Finansieringen til erhvervelse af ejendommen skal typisk søges og bevilges i due diligence fasen, medmindre at køber er i stand til at foretage en kontant handel på dagen for købsaftalens underskrift.
5 Indhentning af forsikringstilbud, der skal kunne optages på sædvanlige vilkår indenfor det omkostningsniveau som sælger har oplyst med forsikring af de forhold som investor og/eller financier måtte stille krav om.
6 Forhandling af særlige forhold, der måtte været taget højde for i købsaftalen.
7 Besigtigelse af ejendommen, såfremt dette ikke er sket inden underskrift på købsaftalen.
8 Forhold der ikke er taget højde for som en forudsætning for handelens gennemførsel kan ikke inddrages i due diligence fasen.
9 Når købsaftalen er underskrevet er der ingen fortrydelsesret i due diligencefasen som i forbrugerkøb, medmindre købsaftalens forbehold ikke kan opfyldes.
10 Gode rådgivere kan ofte virke dyre, når salærerne skal betales – dårlige rådgivere kan være katastrofalt ruinerende.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind