Dansk English
 
Ejendommens dokumenter:

1 Ejendommens dokumenter er et meget omfattende materiale, der gennemgås i due diligence fasen og/eller før købsaftalens underskrift.
2 Kendetegnende for den professionelle rådgiver/sælger/formidler er en fyldestgørende og udtømmende fremlæggelse af de dokumenter, som vedrører ejendommens handel.
3 Ved lejekontrakter er det afgørende, at samtlige tillæg er vedlagt lejemålets oprindelige lejekontrakt. Der kan være forhold i lejekontrakterne, som er usædvanlige, og som sælger har glemt at gøre opmærksom på.
4 Ofte ser man ejendomme sat til salg, hvor officielle dokumenter som offentlige ejendomsvurdering, ejendomsskatteskema og BBR-meddelelse er flere år gamle og for længst uaktuelle.
5 Om muligt sørg for at få sælger til at fremlægge de sidste 3-5 års driftsmæssige regnskaber med alle ejendommens indtægter og udgifter.
6 Vær opmærksom på, at der meget vel kan være betydelige forskelle på ejendommens arealer ifølge BBR-meddelelsen og de faktiske arealer.
7 Vær opmærksom på planlovene for området og ikke mindst politiske beslutninger for den fremtidige anvendelse for området.
8 Vær klar over, at selv de dygtigste rådgivere kan have overset væsentlige forhold, da antallet af dokumenter på en handel af en investeringsejendom kan omfatte i tusindvis af dokumentsider.
9 Sørg for at alle forhold, der er aftalt omkring ejendomshandelen, er nedskrevet på papir og forklaret så tydeligt, at der ikke kan være tvivl om hvad der er aftalt.
10 Er der dokumenter, der ikke kan læses, da må indholdet tydes af sagkyndige, eller der må tages forbehold for det, der ikke kan læses.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind