Dansk English
 

Køb af ejendom:

1 Du skal sikre dig en rådgiver, til hvem du har tillid.
2
Din rådgiver skal kunne sikre dig et køb på absolut bedste betingelser og assistere dig i forhandlingerne til et indgået aftalegrundlag.

3

Markedet for ejendomme er oftest uigennemsigtigt og dermed ineffektivt.
4
Det lokale kendskab og den lokale indsigt er den mest afgørende faktor.
5

I forståelse af de muligheder og risici der ligger i ejendomme kræves en betydelig indsigt, uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig kompetence.
6
Køb af investeringsejendomme kan sikre investor både en positiv pengestrøm, likviditet og formuetilvækst.
7
Ejendomme er mere værdifaste end f.eks. aktier eller obligationer.

8

Ejendomme vil næsten altid over tiden stige i værdi.
9
Alene i undtagelsestilfælde vil ejendomme over tid reduceres i værdi.
10
Enhver formue bør som udgangspunkt indeholde 15-30% af sin investering i investeringsejendomme.

11

Mange formuer er grundlagt på køb af investeringsejendomme.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind