Dansk English
 
Prisfastsættelse:

1 Investeringsejendomme, der købes med en langsigtet horisont, erhverves typisk på en såkaldt yield – afkastprocenten, der afspejler nettolejen til investor i de første 12 mdr’s ejertid divideret med den investerede kapital beregnet som købesummen minus kontant depositum plus erhvervelsesomkostninger ved en kontant handel.
2 Afkastprocenten påvirkes opad og nedad, som en funktion af den risiko markedet vurderer, der er i ejendommen, samt efterspørgsel og udbud.
3 Ny lovgivning, f.eks. ændrede planlove og beskatningslove kan i væsentlig grad påvirke den markedsmæssige ejendomsværdi.
4 Finansieringsrenten i det lokale marked på en investeringsejendom påvirker med nogen tidsmæssig forsinkelse den afkastprocent, som investeringsejendomme handles på.
5 I tider med store kursfald på aktiemarkedet er der en tendens til at efterspørgselen på investeringsejendomme påvirkes tilsvarende enten ved en øget efterspørgsel eller et stigende afkastkrav.
6 Afkastprocenten påvirkes som en funktion af markedets vurdering i den fremtidige værditilvækst på ejendommen.
7 Investeringsejendomme der købes med en kortsigtet horisont, erhverves typisk på meget lave afkastprocenter, hvor der i stedet fokuseres på en kortsigtet ejendomsavance ved videresalg eller en værditilvækst ved udvikling af lejekontrakter eller en udvikling af ejendommen til ændret formål.
8 Investeringsejendomme er sjældent direkte sammenlignelige og prisfastsættelse foregår derfor efter principperne i et monopolistisk marked med store prisforskelle til følge.
9 Spørg 5 sagkyndige på markedet om den markedsmæssige pris på en given investeringsejendom og du får minimum 6 forskellige svar!

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind