Dansk English
 
Salg af ejendom:

1 Du skal sikre dig en rådgiver til hvem du har tillid.
2 Din rådgiver skal kunne sikre dig at din ejendom i enhver sammenhæng er udviklet således, at der kan opnås den højest mulige pris.
3 Markedet for investeringsejendomme er oftest uigennemsigtigt og dermed ineffektivt.
4 Sælg alene investeringsejendomme fordi du ønsker at reducere din investering i investeringsejendomme eller fordi du skal have frigjort din formue til andet formål.
5 Den frigjorte kapital efter betaling af de udskudte skatter skal kunne placeres til et højere afkast end den investerede kapital.
6 Ved salget af din investeringsejendom vil du blive genbeskattet typisk med skat på genvundne afskrivninger og ejendomsavance – kan udgøre mellem 0-60% af den kapital der frigøres ved salget.
7 Ved salget realiserer du et formuetab på de købsomkostninger du måtte have haft – typisk 5-15% af ejendommens købeesum.
8 Sælges der på en betinget salgsaftale risikerer du at din handel ikke bliver til noget alligevel.
9 Due diligence fasen kan medføre for dig uforudsete udgifter.
10 Typisk skal du betale din rådgiver/ejendomsmægler et salær på 1-3% af ejendommens salgssum for det udførte arbejde
11 Mange formuer er tabt ved salg af investeringsejendomme.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind