Dansk English
 
Skat på ejendom:

1 Der er 3 former for skat som belaster dig som ejendomsinvestor:
2 A: Erhvervelsesskatter i form af stempel på skøde, stempel på lånedokumenter og stempel for forsikring.
B: Driftsskatter i din ejertid i form af grundskyldsskatter, dækningsafgift, diverse afgifter såsom renovation, fladerenholdelse, rottebekæmpelse m.m., samt skat af den positive drift.
C: Skatter i forbindelse med salg, såsom ejendomsavanceskat og skat på genvundne afskrivninger.
3 På ejendomme, der efter dansk lov er afskrivningsberettigede, kan der for danske skattepligtige personer eller selskaber årligt afskrives op til 5% af den erhvervede bygningsværdi og installationer, indtil der akkumuleret er afskrevet 100%. Afskrivningerne fratrækkes i investors positive drift og reducerer således beskatningen på driften.
4 Ved salg genbeskattes 90% af de genvundne skattemæssige afskrivninger.
5 Ved salg beskattes ejendommen i hovedsagen 100% af en opnået ejendomsavance.
6 Skat er meget individuelt - der er en myriade af særregler, som forudsætter en betydelig viden, erfaring og kompetence.
7 Få altid foretaget en vurdering af det skattemæssige aspekt inden enhver disposition på ejendomsmarkedet.
8 Lyt aldrig til de rådgivere, der hævder, at skatten ikke har væsentlig betydning for investeringsresultatet i den investering, de er ved at anbefale dig at gøre.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind