Dansk English
 

Gamle Andelsboligforeninger har ofte mulighed for at reducere huslejen med op til 40% og forøge andelskroneværdien med op til 10 gange.

 

Som medlem af en Andelsboligforening, ejer man i fællesskab en investeringsejendom. Medlemskabet giver typisk ret til at leje en bestemt lejlighed i foreningens ejendom.

 

Andelshaverne er dermed deltagere i en investering med aktiver (ejendommen), passiver (gæld og formue) en forretningsmæssig risiko og en chance. Med den nye tinglysningslov gældende fra februar 2005, er det muligt at pantsætte andele i andelsboligforeninger.  Der er herefter i praksis kun få forskelle på andelsboligejere og medlemmer af Ejerlejlighedsforeninger.

 

Forskellene indskrænker sig til i hovedsagen til, at andelsboligejere ikke betaler Ejerboligskat 1%-3% af den offentlige ejendomsværdi, hvorimod de ikke har skattemæssig begunstigelse af de rentemæssige udgifter som hidrører fra Andelsboligforeningens optagne gældsposter.

 

Vejen til lavere husleje ligger i en forretningsmæssig rådgivning om Andelsboligforeningens drifts- og lejeforhold, især erhvervslejeforholdenen og en rådgivning om finansieringsforholdene. 

 

Andelskroneværdien kan typisk mangedobles ved korrekt anvendelse af valuarvurdering som værdiansættelse på foreningens formue samt en undladelse af kunstige hensættelser til kommende udefinerede istandsættelsesarbejder.

 

For ældre andelsboligforeninger gælder det ofte, at disse råder over betydelige formuer som andelsbolighaverne ikke er opmærksomme på. Dette skyldes især, at markedspriserne på boligudlejningsejendomme i København igennem de sidste 10 år er steget typisk 15-25% i værdi om året, uden at andelshaverne har været opmærksomme på det eller har vist interesse for det.

 

I Andelsboliglovens paragraf 5 stk. 2 er der 3 principper, der kan bruges til at opgøre den værdi, som man aktiverer foreningens ejendom til i regnskabet. De er følgende:

 

1)                   Købsprisen

2)                   Markedsværdien som ansat af en stats. aut. ejd. mgl. og valuar

3)                   Den offentlige ejendomsværdi.

 

Herudover reguleres den enkelte lejlighed for den værdi som lejligheden måtte være forbedret med, f.eks. nyt køkken og badeværelse eller forringelser f.eks. manglende indvendig vedligeholdelse, som fastsat af bestyrelsen i Andelsboligforeningen...

(Se side 2)

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind