Dansk English
 
Køb af ejendom   
 
Boligudlejningsejendomme:

1 Boligudlejningsejendomme i større byer med central beliggenhed betragtes som værende den mest sikre type ejendomme, man kan investere i.
2 Afkastet på denne type ejendomme varierer fra 7% p.a. og helt ned til 0% p.a.
3 Nyopførte boligudlejningsejendomme vil typisk generere et afkast mellem 5-7% p.a. afhængig af beliggenheden.
4 De nyopførte ejendomme har den fordel, at de umiddelbart kan udstykkes til ejerlejligheder og frasælges stykvis.
5 Næste kategori er gode, veldrevne ejendomme opført fra midten af 1920erne og frem til begyndelsen af 1960erne. Disse ejendomme er typisk bygget med badeværelser og centralvarme med gode materialer og byggeteknik. Der vil derfor kun være mindre muligheder for moderniseringer, der umiddelbart kan dækkes ind ved en regulering af boliglejen.
6 Den sidste kategori er gamle 80-150 årige boligudlejningsejendomme opført til den tilstrømmende bondebefolkning og ofte i en slet eller ringe teknisk vedligeholdelses tilstand.
7 Disse ejendomme er typisk opført oprindeligt uden toilet og centralvarme. På trods heraf sælges disse ejendomme til markedets laveste afkast ned til 0% i forrentning, fordi denne type ejendomme i de seneste 10 år er steget i gennemsnit mere end 10% p.a. Vi betragter disse ejendomme som stærkt spekulative, upåagtet at der ved genudlejning er mulighed for at hæve huslejen efter en modernisering.
8 Boligudlejningsejendomme sælges til meget lave afkast på trods af, at lejen ofte er lovmæssigt reguleret. Ejendommene har ofte tilbudspligt til boliglejerne til andelsboligforening.
9 Uden for kategori er en type boligudlejningsejendomme, der typisk er store porteføljer af boligejendomme beliggende i gamle industri- eller værftsbyer i vore nabolande typisk med små utidsvarende familieboliger opført i midten af 1950erne eller 1960erne.
10 Denne type ejendomme kan godt nok i købsøjeblikket give et afkast på op til 8% p.a., men der er en betydelig risiko for uforudsete istandsættelsesomkostninger og tomgangsleje, da disse byer typisk har en negativ befolkningstilvækst samtidigt med at individuelle ejerboliger i samme områder er meget billige.
11 Boligejendomme i større byer er typisk blandede ejendomme med butikserhverv i stueetagen. Her må man kombinere kriterierne fra de forskellige typer ejendomme.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind