Dansk English
 
Butiksejendomme:

1 Butiksejendomme på centrale forretningsstrøg i større byer har den sjældne egenskab at fastholde sin butiksanvendelse i årtier og måske endda i århundreder.
2 Butiksejendomme med den bedste beliggenhed og indretning vil i dårlige tider altid være udlejede, med et rimeligt resultat for ejer. I gode tider vil de være uovertrufne.Butiksejendomme med den bedste beliggenhed og indretning vil i dårlige tider altid være udlejede, med et rimeligt resultat for ejer. I gode tider vil de være uovertrufne.
3 Butiksejendomme kan typisk betjene en lang række forskellige typer butiksformål og vil derfor være attraktive for mange lejere.
4 Butikscenterejendomme i centrale bykerner er ofte ejendomme i flere etager. Jo højere man kommer op i den type ejendomme, jo vanskeligere bliver det for lejerne at tiltrække kunderne.
5 Butiksejendomme med sekundær beliggenhed i periferien af store byer risikerer at miste sit kundegrundlag og med tiden henligge tomme uden lejere.
6 Butiksejendomme i såkaldte out-of-town shoeboxes handles ofte udfra en kapitaliseret værdi af den på ejendommen værende lejekontrakt og ofte til en pris der kan være flere gange mere, end det har kostet at opføre ejendommen.
7 Ved de såkaldte out of town beliggenheder risikerer man at købe en ejendom i et område, man ikke kender, hvor ejendommen efter lejekontraktens udløb er fuldstændig værdiløs.
8 Butiksejendomme er i reglen både afskrivningsberettigede og har en stor lejestabilitet, og passer derfor meget fint til 10-mands K/S segmentet.
9 Den mulige leje på en butiksejendom er alene styret af den omsætning, som lejeren er i stand til at realisere, med den beliggenhed ejendommen har.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind