Dansk English
 
Hoteller og restauranter:

1 Det er meget vanskeligt og ofte umuligt at finansiere ejendomme der har hoteller eller restauranter som hovedlejere.
2 Store, gamle, anerkendte hoteller i storbyers centre er den eneste type hoteller, der kan realisere belægningsprocent på typisk mellem 70-95 % og hermed komme ind i kategorien af de mest attraktive typer ejendomme .
3 Hoteller med sekundær beliggenhed i mindre byer har ofte en belægningsprocent nede omkring 30-40%, og derfor er der sjældent overskud til en løbende istandsættelse, udvikling og genanskaffelse af inventar – med tiden bliver ejendommen bare mere og mere utidsvarende.
4 Nyindrettede hoteller vil driftsmæssigt være langt billigere at drive end gamle hoteller, der ofte er uhensigtsmæssigt indrettede.
5 Fælles for hoteller og restauranter er, at de udsætter ejendommen for et stort slid.
6 Især restauranter er en stor belastning for en ejendom, og giver ofte problemer med ejendommens andre lejere eller naboerne.
7 Restauranter har en kedelig tendens til hele tiden at gå i betalingsstandsning, til gengæld er det sjældent, at de lukker. Typisk afstås restauranten til en ny restauratør.
8 Restauranter som lejere stiller store krav til udlejers tålmodighed, ikke mindst når det drejer sig om rettidig betaling af huslejen.
9 Velbeliggende restauranter kan være noget af den mest sikre form for ejendomsinvestering, da der altid vil være lejere til at betale lejen.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind