Dansk English
 
Alternativ anvendelse:

1 Alternativ anvendelse af ejendommen kan ske både med og uden en ombygning af ejendommen og kan f.eks. være en ændring fra kontor til bolig, fra nedlagt industri til butik eller tilsvarende.
2 Servitutter og planlove kan være en blokering for alternativ anvendelse, der forudsætter en sletning eller en ændring af disse.
3 Ved ændring af ejendommen til en alternativ anvendelse kan man blokere for, at ændre ejendommen tilbage til den oprindelige anvendelsepå et senere tidspunkt.
4 Der vil altid være en betydelig risiko ved forandring af ejendommen til alternativ anvendelse.
5 Ejendommen kan opnå en betydelig merværdi ved forandring til en alternativ anvendelse.
6 Der er ingen grund til at sælge ejendom med en potentiel udviklingsmulighed til alternativ anvendelse for at lade denne udnytte af en ny ejer.
7 Er en alternativ anvendelse betinget af ændring i lokalplaner og tilsvarende, kan det være både langsommeligt og omkostningstungt at sikre sig muligheden for  alternativ anvendelse.
8 Muligheden for alternativ anvendelse er altid en yderligere sikkerhed for at ejendommen vil fastholde eller forøge sin værdi.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind