Dansk English
 
Lejekontrakter:

1 Kun i ganske få undtagelsestilfælde kan erhvervsmæssige lejekontrakter ikke genforhandles – hvorimod det er modsat med lejekontrakter på boliger.
3 Mange har interesse i lejekontrakter med fredede vilkår med lang uopsigelighed. Det har dog både fordele og ulemper
4 Nogle stiller en bankgaranti til sikkerhed for lejens betaling, men det er langt mere attraktivt med et kontant depositum.
5 Kontant depostium er at foretrække, frem for at lejer betaler lejen forud f.eks. 3 eller 6 mdr.
6 Lejen kan være et fast beløb eller et fast beløb og minimum en procentdel af omsætningen.
7 Lejen kan reguleres årligt på mange forskellige måder, men det er at foretrække med en regulering, der alene reguleres opad med en årlig minimumsregulering.
8 Der kan være indlagt, at ejer i forbindelse med afståelse, skal have en procentdel af afståelsessummen.
9 Der kan være indlagt begrænsninger i lejers mulighed for afståelse og fremleje.
10 Der kan være indlagt særlige vilkår for lejers økonomiske styrke.
11 Der kan være særlige vilkår for anvendelsen.
12 Som udgangspunkt er der aftalefrihed på erhvervslejekontrakter, og det er derfor alene kreativiteten, der sætter begrænsninger

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind