Dansk English
 
Opdeling i ejerlejligheder:

1 Opdeling i ejerlejligheder er reguleret af Ejerlejlighedsloven.
2 Ejerlejligheder kan både være erhvervslejligheder eller boliglejligheder.
3 For ejeren af en ejendom kan der være store fordele og enkelte ulemper ved at opdele en ejendom i ejerlejligheder.
4 Opdeling i ejerlejligheder umuliggør i praksis en efterfølgende ændring tilbage til en ejendom, der ikke er opdelt i ejerlejligheder.
5 Opdelingen i ejerlejligheder muliggør en højere samlet værdi på ejendommen, idet hver lejlighed for sig samlet kan være mere værd end en samlet ejendom.
6 Opdeling i ejerlejligheder kan medvirke til en væsentlig forbedring af afskrivningsgrundlaget og hermed øge muligheden for at skaffe investor den bedst mulige likviditet og formuetilvækst.
7 Ejerlejligheder gør den administrative proces noget mere kompliceret, ikke mindst fordi der stilles krav om en ejerlejlighedsforening, vedtægter, regnskaber og generalforsamlinger.
8 Internationale investorer vil ofte være usikre overfor at købe en eller flere ejerlejligheder fremfor at købe en hel samlet ejendom.
9 Ejerlejligheder giver ejeren en mere fleksibel ejerstruktur end blot at eje en hel ejendom.
10 Siden den første ejerlejlighedslov kom i Danmark i 1960’erne er der tjent store formuer ved udstykning af ejendomme i ejerlejligheder.
11 Vær opmærksom på, at loven om ejerlejligheder som alle andre love er under løbende udvikling og forandring.

 

 

Ophavsret (c) 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Log ind